قرمز سبز آبي خاکستري
[ و فرمود : ] هيچ كارى با تقوى اندك نيست و چگونه اندك بود آنچه پذيرفتنى است . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت